Λογιστικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις
Λογιστικές Υπηρεσίες για Οργανισμούς, Συλλόγους, Σωματεία, ΜΚΟ
Λογιστικές Υπηρεσίες για Πολίτες
Λογιστικές Υπηρεσίες για Κατοίκους Εξωτερικού
Λογιστικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες
Λογιστικές Υπηρεσίες για Αλλοδαπούς

Οι αλλαγές στον κατώτατο μισθό - Ποια επιδόματα επηρεάζονται

Η αύξηση του κατώτατου μισθού και η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού από 01/02/2019 διαμορφώνει τα εξής δεδομένα:

•    Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από την 1η Φεβρουαρίου στα 650€/μήνα μεικτά, από τα 586,08€  (αύξηση 11%).

•    Το κατώτατο ημερομίσθιο αυξάνεται από την 1η Φεβρουαρίου στα 29,04€/ημέρα μεικτά, από τα 26,18€ (αύξηση 11%).

•    Ο υποκατώτατος μισθός καταργείται. Ο κατώτατος μισθός και για τους νέους έως 25 ετών αυξάνεται στα 650€/μήνα μεικτά, από τα 510,95€ (αύξηση 27%).

•    Το υποκατώτατο ημερομίσθιο καταργείται. Το κατώτατο ημερομίσθιο και για τους νέους έως 25 ετών αυξάνεται στα 29,04€/ημέρα μεικτά, από τα 22,83€ (αύξηση 27%).

•    Με βάση την αύξηση του κατώτατου μισθού αναπροσαρμόζονται αναλογικά και οι διαμορφωμένες τριετίες.

•    Το επίδομα ανεργίας αυξάνεται από τα 360€ στα 400€.

•    Η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας αυξάνεται από τα 586,08€ στα 650€.

•    Αυξάνονται συνολικά 24 επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό.

•    Συνολικά η αύξηση του κατώτατου μισθού και των επιδομάτων που συνδέονται με αυτόν θα ωφελήσει άμεσα περίπου 880.000 πολίτες. Περίπου 600.000 είναι οι εργαζόμενοι που θα έχουν αύξηση αποδοχών και 280.000 πολίτες θα ωφεληθούν από την αύξηση των επιδομάτων.

 

Αύξηση κατώτατου μισθού από 1η Φεβρουαρίου 2019-

 

Κατώτατος μισθός μέχρι 31.01.2019

 

 

 

Υπάλληλοι

586,08€

 

Εργατοτεχνίτες

26,18€

Κατώτατος μισθός από 01.02.2019

 

 

 

Υπάλληλοι

650,00€

 

Εργατοτεχνίτες

29,04€

  

Καταργείται ο λεγόμενος υποκατώτατος μισθός και το υποκατώτατο ημερομίσθιο για τους νέους έως 25 ετών. Ο νέος αυξημένος κατώτατος μισθός και το νέο αυξημένο κατώτατο ημερομίσθιο θα ισχύουν από 1η Φεβρουαρίου χωρίς ηλικιακές διακρίσεις.

 

Κατώτατος μισθός νέων κάτω των 25 ετών μέχρι 31.01.2019

 

Μεικτά

 

Υπάλληλοι

510,95€

 

Εργατοτεχνίτες

22,83€

Κατώτατος μισθός νέων κάτω των 25 ετών από 01.02.2019

 

 

 

Υπάλληλοι

650,00€

 

Εργατοτεχνίτες

29,04€

 

-  Με βάση την αύξηση του κατώτατου μισθού αναπροσαρμόζονται και οι διαμορφωμένες τριετίες ως εξής:

 

  

Υπάλληλοι

Χωρίς τριετία

1 τριετία

2 τριετίες

3 τριετίες

Κατώτατος μισθός μέχρι 31.01.2019

586,08€

644,69€

703,29€

761,91€

Κατώτατος μισθός από 01.02.2019

650,00€

715,00€

780,00€

845,00€

 

 

Εργατοτεχνίτες

Χωρίς τριετία

1 τριετία

2 τριετίες

3 τριετίες

4 τριετίες

5 τριετίες

6 τριετίες

Κατώτατο ημερομίσθιο μέχρι 31.01.2019

26,18 €

27,49 €

28,80 €

30,11 €

31,42 €

32,73 €

34,03 €

Κατώτατο ημερομίσθιο από 01.02.2019

29,04€

30,49€

31,94€

33,40€

34,85€

36,30€

37,75€

 

 

ü  Αυξάνονται συνολικά 24 επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό:

1.    τακτικής επιδότησης ανεργίας,

2.    επίσχεσης εργασίας,

3.    μακροχρόνια ανέργων,

4.    ειδικό εποχικό,

5.    ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη επιδότησης λόγω ανεργίας,

6.    ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα του ΟΑΕΔ,

7.    ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας,

8.    αφερεγγυότητας του εργοδότη,

9.    διαθεσιμότητας,

10. παροχή προστασίας της μητρότητας,

11. μαθητείας,

12. ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ,

13. πρακτική άσκηση φοιτητών σχολών τουριστικής εκπαίδευσης,

14. ειδική επιδότηση εκδοροσφαγέων,

15. ειδική συμπληρωματική παροχή ανεργίας φορτοεκφορτωτών,

16. επιδότηση λόγω ανεργίας των ξεναγών,

17. επιδότηση λόγω ανεργίας αδελφών νοσοκόμων,

18. επιδότηση λόγω ανεργίας δασεργατών,

19. επιδότηση λόγω ανεργίας ρητινοσυλλεκτών,

20. βοήθημα ανεργίας ασφαλισμένων τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,

21. βοήθημα ανεργίας ασφαλισμένων τ. ΟΑΕΕ,

22. βοήθημα ανεργίας ασφαλισμένων τ. ΕΤΑΑ,

23. άδειας συμμετοχής σε εξετάσεις για σπουδαστές, φοιτητές, μαθητές που είναι εργαζόμενοι,

24. προγράμματα απασχόλησης.