Λογιστικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις
Λογιστικές Υπηρεσίες για Οργανισμούς, Συλλόγους, Σωματεία, ΜΚΟ
Λογιστικές Υπηρεσίες για Πολίτες
Λογιστικές Υπηρεσίες για Κατοίκους Εξωτερικού
Λογιστικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες
Λογιστικές Υπηρεσίες για Αλλοδαπούς
Εισφορά τέλους 2% για διαφήμιση μέσω διαδικτύου

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 11/2018 του ΕΔΟΕΑΠ, κάθε επιχείρηση με έδρα στην Ελλάδα θα πρέπει να καταβάλλει σε μηνιαία βάση εισφορά 2% επί του ποσού της τιμολογημένης δαπάνης διαφήμισης μέσω διαδικτύου για τις υπηρεσίες προβολής και διαφήμισης που έλαβε ενδεικτικά από Facebook, Instagram, Google, Χρυσός οδηγός κτλ.

Η υποβολή της Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου γίνεται με τους κωδικούς taxis της επιχείρησης σε μηνιαία βάση, εφόσον υπάρχει διαφημιστική δαπάνη μέσω διαδικτύου και μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα στο λινκ:

https://apps.ika.gr/EDOEAPeACD/index.xhtml

Εκδίδεται ταυτότητα πληρωμής και εξοφλείται μέσω τραπέζης.
Ειδικά για την περίοδο 16/11/2017 έως 31/8/2018, η υποβολή και εξόφληση της εισφοράς 2% θα πρέπει να γίνει μέχρι την 30/9/2018.