Λογιστικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις
Λογιστικές Υπηρεσίες για Οργανισμούς, Συλλόγους, Σωματεία, ΜΚΟ
Λογιστικές Υπηρεσίες για Πολίτες
Λογιστικές Υπηρεσίες για Κατοίκους Εξωτερικού
Λογιστικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες
Λογιστικές Υπηρεσίες για Αλλοδαπούς
ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1Γ/2019

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1Γ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/18.03.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό εξήντα (60) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ζ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 2 Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 17 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

                                                                   

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 1Γ/2019
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 22αςΑπριλίου 2019, ημέρας Δευτέρας.                                   
   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2019
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού κλάδων και ειδικοτήτων κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων - ΝΕΟ).


Οι αλλαγές στον κατώτατο μισθό - Ποια επιδόματα επηρεάζονται

Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας:Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση"

Μισθωτός και αυτοαπασχολούμενος ταυτόχρονα,τι γίνεται με το ΕΦΚΑ

Πως φορολογούνται οι κάτοικοι εξωτερικού

Εισφορά τέλους 2% για διαφήμιση μέσω διαδικτύου

Πώς επιμερίζεται ο ΕΝΦΙΑ για επικαρπία


Τα 12 σημεία που θα πρέπει να ξέρετε για τις μισθώσεις Airbnb

Αλλαγές στις βραχυχρόνιες μισθώσεις - Οι νέες προθεσμίες

Ανακοινώθηκαν 2 Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ για όλες τις επιχειρήσεις

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 18.12.2017 η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» 

ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία)

Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α΄ 240) και γνωστοποίηση των Τραπεζικών λογαριασμών μέσω ΑΑΔΕ

Προκηρύχθηκε από το ΕΣΠΑ το Πρόγραμμα “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε επιχείρηση αναφορικά με τα φορολογικά παραστατικά που εκδίδει καθώς και εκείνα που λαμβάνει στις συναλλαγές της

Πόθεν Έσχες :Όλες οι ερωτήσεις-απαντήσεις που αφορούν την Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης

Ο Φόρος που είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλλουμε σε περίπτωση δωρεάς με βάση τον βαθμό συγγένειας  

Φόρος υπεραξίας στην Πώληση Ακινήτων

Επιδότηση 50.000 ευρώ σε πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ από το ΕΣΠΑ 

Εκπτώσεις  και απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ

Νέα κριτήρια κατασχέσεων για οφειλές στο Δημόσιο

Έναρξη καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος με διαδικασίες εξπρές

Ενοικίαση ακινήτων Airbnb