Λογιστικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις
Λογιστικές Υπηρεσίες για Οργανισμούς, Συλλόγους, Σωματεία, ΜΚΟ
Λογιστικές Υπηρεσίες για Πολίτες
Λογιστικές Υπηρεσίες για Κατοίκους Εξωτερικού
Λογιστικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες
Λογιστικές Υπηρεσίες για Αλλοδαπούς
Προγράμματα Χρηματοδότησης


Η εταιρεία ΕνΤaxis πλαισιομένη από εξειδικευμένους Οικονομολόγους με πολυετή εμπειρία στον τομέα της χρηματοδότησης, είναι σε θέση να αναζητά και να εντοπίζει ευκαιρίες χρηματοδότησης για επιχειρήσεις που αφορούν οποιοδήποτε κλάδο της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα:
  • Επεξηγεί με κατανοητούς όρους τις προδιαγραφές του προγράμματος και τις προϋποθέσεις υπαγωγής.
  • Συγκεντρώνει και ελέγχει όλα τα στοιχεία που απαιτεί το εκάστοτε πρόγραμμα, εκπονεί και υποβάλλει επενδυτικό – επιχειρηματικό σχέδιο στην αρμόδια εποπτεύουσα υπηρεσία.
  • Παρακολουθεί την πορεία αξιολόγησης της πρότασης και ενημερώνει τον πελάτη για την πορεία της.
  • Μετά την έγκριση της πρότασης, παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του έργου και ενημερώνει για τυχόν ζητήματα στην υλοποίηση του έργου υποδεικνύοντάς τα και αναλαμβάνοντας άμεσα την διευθέτησή τους.
  • Υποβάλλει εκθέσεις προόδου του έργου στην αρμόδια υπηρεσία και ελέγχει τυχόν παρεκκλίσεις απ’ την πορεία υλοποίησης του.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα προγράμματα:


Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020

 ΕΠΑνΕΚ

 Ενεργά προγράμματα

· Πρόγραμμα "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" -    Β' Κύκλος

Προγράμματα που αναμένονται

· Πρόγραμμα "Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση ΜμΕ"

· Πρόγραμμα "Αναβάθμιση Μεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές"

· Πρόγραμμα "Ενίσχυσης Θεατρικών και Κινηματογραφικών Αιθουσών"

· Πρόγραμμα "Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Κοιν.Σ.Επ."

· Πρόγραμμα "Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση"

· Πρόγραμμα "Ενίσχυσης Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου"

· Πρόγραμμα "Ενίσχυσης Επιχειρήσεων Franchise"

· Πρόγραμμα "Ενίσχυσης Επιχειρήσεων στον Κλάδο της Εστίασης"

· Πρόγραμμα "Ενίσχυσης Επιχειρήσεων στον Κλάδο της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης"

· Πρόγραμμα "Ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών επιχειρήσεων"

· Πρόγραμμα "Σύγχρονη Μεταποίηση"

· Πρόγραμμα "Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας"

· Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Τοπικής Εμβέλειας για την Μεταποίηση και Εφοδιαστική    Αλυσίδα"

· Πρόγραμμα "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των  ικανοτήτων τους     στις νέες αγορές" - Β' Κύκλος

· Πρόγραμμα "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" - Β' Κύκλος

· Πρόγραμμα "Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ"