Λογιστικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις
Λογιστικές Υπηρεσίες για Οργανισμούς, Συλλόγους, Σωματεία, ΜΚΟ
Λογιστικές Υπηρεσίες για Πολίτες
Λογιστικές Υπηρεσίες για Κατοίκους Εξωτερικού
Λογιστικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες
Λογιστικές Υπηρεσίες για Αλλοδαπούς
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Σε μία εποχή όπως αυτή που διανύουμε όπου οι εξελίξεις τρέχουν με ταχύτατους ρυθμούς, κάθε επιχείρηση οφείλει να βρίσκεται σε θέση να αντιδρά άμεσα και μεθοδικά προκειμένου να βρίσκεται μπροστά από τις αλλαγές και όχι να τις ακολουθεί.

Ο οικονομικός προγραμματισμός λοιπόν και η σωστή επιλογή και εφαρμογή μιας επιχειρηματικής στρατηγικής καθορίζει έντονα  την πορεία της επιχείρησης,την κερδοφορία και την επιβίωση της στο άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον που όλοι βιώνουμε.


Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχονται από το γραφείο μας:
  • Παρακολούθηση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων με σκοπό την ελάφρυνση των φορολογικών βαρών, πάντα στο πλαίσιο της νομιμότητας
  • Έγκαιρος Προϋπολογισμός του τελικού Αποτελέσματος
  • Οργάνωση Ταμειακού Προγραμματισμού
  • Εκπόνηση επενδυτικών σχεδίων για ένταξη σε προγράμματα ΕΣΠΑ
  • Οικονομική Μελέτη για χορήγηση κεφαλαίων από Τραπεζικά Ιδρύματα
  • Συμβουλευτική σε θέματα Επιδοτήσεων - Επιχορηγήσεων, άμεση ενημέρωση για κάθε νέο πρόγραμμα που άπτεται των αναγκών και δραστηριοτήτων κάθε επιχείρησης καθώς και εκπόνηση μελέτης από εξειδικευμένους συνεργάτες
  • Αναδιάρθρωση Δανείων και Παροχή Νομικών Υπηρεσιών από εξειδικευμένους Νομικούς Συμβούλους